Herfra kan vi se.

Vi har vidt forskellige opfattelser af virkeligheden og sandhedsværdien i f.eks. at det er væsentligt at følge med i nyhederne, vigtigt at have en opsparing, eller selvfølgeligt at ville arbejde med selvudvikling.

Men også i et meget større perspektiv, omkring ånd, tro, liv og død – afspejler vores virkelighed, vores sandhed, sig forskelligt. Den opleves, defineres, og skabes dermed forskelligt af os hver især. Og den enes virkelighed er ikke mere sand, end den andens.

Det er naturligt at vi søger fællesskaber hvor vi tilnærmelsesvis kan mødes i den samme virkelighed, samme overbevisning, – men vi glider nemt ind i bestemte præmisser for, hvad der så er sandt eller ej. Det er umiddelbart trygt og bekræftende med enighed om dét, men det kan samtidig begrænse os i nye erkendelser, i at være åbne for andres sandhed, og forstærke frygten for at stå i vores egen. Vi bliver usikre på os selv, og søger enighed i fællesskabet. Men det er en illusion. Der er ikke en entydig og fællesgyldig, rigtig eller forkert, sandhed.

Udfordringen er også, at vi – i at ville hinanden det bedste, – nemt kommer til at danne en forventning om, at de erkendelser vi får og den sandhed vi ser, er lige så gældende for den anden. Vi danner definitioner på hvad der er sandt, og hvordan virkeligheden ser ud. Jeg tror det ligger i vores natur, og det er meget logisk for bedre at kunne forholde sig til livet. Men vi mister nemt ydmygheden. Vi mener at kunne se, at den anden ikke ser.  Og vi mister perspektivet i, at vores sandheder er forskellige. Lige rigtige og lige berettigede i en virkelighed, hvor vi løbende møder livet fra et nyt sted, med nye erfaringer og stadigt flere erkendelser, indsigter og perspektiver.

Derfor må vi må give sandheden fri, bevare ydmygheden, anerkende hinanden og styrken i at stå autentisk i os selv, hver især, ud fra hvor vi er lige nu.

Herfra kan vi udfolde os.

Herfra kan vi skinne vores lys og inspirere.

Herfra kan vi se.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *