Sjælsrester og fødselstraumer.

blå blomstHealing af ubalancer i din sjæls-kontakt, der er opstået på grund af skader på din fysiske krop – i tidligere inkarnationer og/ eller i dette liv ved din fødsel og op til 2 års alderen.

I januar 2017 var jeg på kursus i denne kraftfulde metode til at hente sjælsrester samt healing på fødselstraumer. Underviser Merethe Bonnesen beskriver det således;

Når man dør under voldsom fysisk smerte og lidelse, kan det medføre, at sjælen  ikke går ‘rent’ over – og at der på grund af det fysiske chok bliver fraspaltet ‘sjæls-flager’,  man ikke får med, når sjælen forlader kroppen og skifter tilstand.

Denne fraspaltning er medvirkende til, at man kan bringe erindringer og chok med ind i den næste inkarnation og manifestere det i sin nuværende krop –  med et fysisk symptom på noget, som er sket i et tidligere liv.

Det er ikke meningen, det skal ske på denne måde, men nærmest en ‘teknisk fejl’,  som opstår fra chok-tilstanden og den fysiske smerte i dødsøjeblikket, der på denne måde forstyrrer sjælens overgang.

Skaden kan også give sig udtryk i mindre kontakt og tillid til sjælens kompetencer og potentialer.

Er man i mange inkarnationer død gennem fysisk lemlæstelse og smerte, kan man have fraspaltet mange små sjæls-flager, og dette kan have en konsekvens for, hvordan din sjæl kan inkarnere i dine næste inkarnationer.

Metoden får fat i sjæls-aspekter på en anden måde end f.eks. soul body fusion og er således en af flere måder, man kan bedre og integrere oprindelige sjælskvaliteter.

Vi vil også arbejde med fysiske traumer i dette liv, som kan give voldsomme ubalancer i din sjælskontakt.

Her vil vi arbejde med din fødsel og den første tid i dit liv, idet vi som voksne kan være meget påvirkede af fysiske overbelastninger, chok og skader, der er relateret til fødslen og ‘overlevelses-mekanismer’, vi har etableret i denne periode af vores liv.

Voldsom fysisk belastning på kroppen og nervesystemet påvirker vores kontakt til vores krop – men vores kontakt til vores sjæl kan også lide under et fødselstraume. Vi vil arbejde med at ‘restituere’ kontakten med sjælen og integrere og hente eventuelle sjælsrester, der er blevet fraspaltet gennem fødsel og den første tid i en fysisk krop.