Bevidsthedshealing

Jeg uddannet i at arbejde med bevidsthedshealing i den nye tid, med kraftfuld healing, der balancerer de forskellige bevidsthedslag og hjælper til at kunne åbne bevidstheden mere jævnt og sundt. Samt en mere sammenhængende måde at være i livet på.

Bevidsthedshealing fungerer helt på samme måde som al anden healing jeg arbejder med, gennem intention og energi.

Her er nogle eksempler på områder der arbejdes med:

Bevidstheds- og hjernehealing:

Kan give en støtte til mennesker, der har haft hjernerystelse, blodprop i hjernen, længerevarende stressbelastninger og lignende, hvor nogle af ledningsbanerne i hjernen er på overarbejde, mens andre bruges for lidt. Erfaringer tyder på, at healingen kan hjælpe med at optimere og harmonisere hjernens bevidsthedsbaner, nervesystem, ledningsnet og ledningsbaner. Det ser ud til, at den hjælper med at støtte velfungerende områder af vores bevidsthed, så de bliver mere balancerede, og på den måde kan hjælpe dysfunktionelle områder af bevidstheden og skabe et harmonisk samarbejde i bevidstheden. Når stabiliteten er jævn og stærk, er der mulighed for at overføre kompetencer mellem områderne i bevidstheden.

Gør din byrde til din styrke:

Healingen åbner en mulighed for større indre fred og en ny måde at møde udfordringer i livet på. Det bliver mere enkelt, der er højere til loftet og der skal mere til, førend man bliver medrevet. Udfordringer der har givet oplevelser af at være hæmmet og overreagerende på forskellige måder, bliver løsnet, og nogle gange nærmest spontant sat fri. Det åbner til mere umiddelbare møder med muligheder i livet, og til dybere selvrefleksion.

Følsomme børn og barnet i den voksne:

Healingen ser ud til at virke på barnets eventuelle søvnproblemer, angst og uro, uhåndterbare følelser og problemer med kommunikation. Den åbner langsomt for en mere hensigtsmæssig balance imellem umodenhed og overmodenhed. Det støtter til at kontakten til det grundlæggende følelsesregister bliver mere balanceret, og til at kunne møde sig selv og omverdenen med større fodfæste og tryghed.

Ungdommens livskilde:

Healingen støtter en balancering og optimering af bevidsthedens kapacitet og smidighed. Og hjælper os til at blive selvbalancerende og selvjusterende, i forhold til vores måde at reflektere over os selv og virkeligheden omkring os. Det betyder, at vi kan møde virkeligheden uden at blive fortabt i detaljer eller andres versioner af virkeligheden, og at vi kan flytte vores egne grænser for virkeligheden og udvide vores forståelse af den, med fodfæste i vores selvfølelse og identitet. Healingen åbner for mildheden i mødet med vores historie, os selv og alt omkring os, så det bliver muligt at undgå modreaktioner og skygge-reaktioner. Og støtter vores refleksion over spørgsmål, der er stabile, beroligende, betryggende og personlige, som sikrer en dynamisk og balanceret modningsproces.

Ofte vil healingen slå i gang sådan så der arbejdes i flere områder, på samme tid.

Jeg er ikke uddannet terapeut og er du i anden behandling – psykologisk, medicinsk, fysiologisk og lign. vil jeg altid anbefale at du fortsætter forløbet, og bruger healing som støtte til din proces i behandlingen.